1.       Nastudujte právní předpisy – seznamte se s pojmy jako je obchodní zákon, živnostenský zákon, daňový zákon. Raději pořiďte aktuální tištěné vydání. Jsou pravidelně aktualizována a neuvedou uživatele v omyl. Přiklánět se mnohdy k „moudrým“ radám z internetu, nemusí být správná cesta.
2.       Objednejte se u notáře. Založení společnosti není legrace, vše musí být úředně dotažené a úředně ověřené. Notáře vybírejte pečlivě, pracujte s fakty, berte si recenze, prostě nic neponechejte náhodě. Pokud se chcete v podnikatelském životě již od začátku vyvarovat chyb, používejte vlastní rozum a pečlivě přemýšlejte nad dalšími kroky!
3.       Mějte připraveny potřebné podklady týkající se budoucího byznysu.
Mezi jiným musíte mít ujasněno:
·         Na jaké adrese bude firma sídlit
·         Jakou činnost chcete vykonávat
·         Údaje na jednatele společnosti
·         Výši základního kapitálu, vklady jednotlivých společníků
·         Údaje na členy první dozorčí rady
·         Určení správce vkladu
graf zisků
4.       Vložení kapitálu na zřízený bankovní účet u některé z bank. Měli byste vědět, že vklad lze vložit i hotovostní platbou u správce základního jmění.
5.       Vyřiďte si na Živnostenském úřadě Živnostenský list.
6.       Podejte návrh na zápis do Obchodního rejstříku. Bohužel někdy si chvíli počkáte, ale finálním bodem je zapsání do Obchodního rejstříku.
A můžete začít! Pokud Vás všechny předešlé kroky neodradili! Nikdy to není tak hrozné, jak to ve skutečnosti vypadá. Věřte, že v samotném podnikání přijdou daleko horší bitvy, které budete muset vyhrát!
podnikatelský plán

Nevíte si rady?

Pokud se bojíte, že založení firmy je nad Vaše možnosti, spojte se s odborníky! Dnes již existuje mnoho profesionálů, zabývajících se nejenom pomocí na začátku, ale pomohou i správně nastavit byznys plán, připraví podklady k výrobním procesům, nastaví technologie, pomohou najít obchodní partnery, dodavatele, spolupracují i s pracovními agenturami ohledně případných zaměstnanců. Prostě dostanete komplexní službu na klíč!