V dnešní době je spousta takzvaných alternativních škol. A proč si z nich vybrat zrovna waldorfskou školu?
 
    Muž, jménem Rudolf Steiner se narodil 26. 2. 1861 v tehdejší Jugoslávii. Byl pracovníkem firmy Waldorf Astoria, zpracovávající tabák a cigarety. V době, kdy zde pracoval, měl spoustu ideí a nápadů na zlepšení školství. Vlastně ale jen takhle filozofoval a moc se nesnažil něco změnit – sám od sebe by nejspíš nic moc neudělal. Jeho kolegům se ale nápady líbily a po nějaké době ho poprosili, aby vytvořil školu podle jeho představ a učil v ní jejich děti.

A tak vznikla ve Stuttgartu v roce 1919 první základní Waldorfská škola. V dnešní době jsou waldorfské školy po celém světě – jsou jich tisíce – ať už mateřské, základní nebo střední (lycea). V České republice je dnes několik desítek základních a mateřských školy a čtyři střední školy.


            Jaké jsou tedy představy a ideály Rudolfa Steinera?

     V zahraničních zemích se waldorfským školám říká „škola svobody“ – Proč? Učitelé se zde snaží vychovat děti k tomu, aby se v dnešním světě cítily svobodné. Ve waldorfské pedagogice je také důležité hledání souvislostí mezi jednotlivými předměty – na tyto souvislosti by měly děti přijít samy.

     Steinerova filozofie také obsahuje to, že každý člověk je jiný a proto má každá škola svůj individuální učební plán, který je sestaven tak, aby se všichni žáci naučili od každého předmětu/činnosti něco a hlavně, aby měl každý šanci v něčem vyniknout. Každý žák má talent na něco jiného, a pokud ho učitelé objeví, snaží se jej co nejvíce rozvíjet (například, když vidí, že má žák talent na kresbu/malbu, přihlásí ho do nějaké umělecké soutěže nebo třeba, když má talent na zpěv, věnují se mu více ohledně techniky zpěvu nebo třeba na vystoupeních školy zpívá sóla.

     Další Steinerovou myšlenkou je vývin člověka v takzvaných sedmiletích – to znamená, že člověk v sedmi letech potřebuje rozvíjet jiné dovednosti, než člověk ve čtrnácti – a podle toho jsou uzpůsobeny učební plány.
     Osobně waldorfskou školu doporučuji – hlavně pokud nechcete, aby se Vaše dítě stalo obětí všednosti našeho školství. Každý člověk je originál a waldorf každému pomůže jeho originalitu rozvíjet.