Otevřete nerezovou schránku zabudovanou do zdi, vložíte do ní svoje dítě a rychle zavřete její dvířka. Čidla v ní zareagují a okamžitě přivolají odborný personál, jenž zde má stálou službu. Vy však máte dostatek času odejít, prostor není snímán kamerami ani spojen s policií. Zůstáváte v naprosté anonymitě.
těhotná v noci

Tohle si snad žádná matka nedovede ani představit! Říká se, že jakmile si svoje dítě jednou jedinkrát pochováte ve svém náručí, už se ho nikdy nedokážete vzdát. Co je to za ženy-matky, které dokáží své dítě odložit, aby ho již nikdy více nespatřily? Musí být zřejmě v hodně zoufalé situaci. Marně se snažíme vžít do jejich myšlení a jednání, ale nic na tom nezměníme. Stejně jako už ve středověku existovaly schránky na odkládání dětí nebo se miminka jednoduše pokládaly na schody ke klášteru nebo kostelu, tak se matky vzdávají veškerých svých rodičovských práv i v dnešním století. 
 
CO TVRDÍ ODPŮRCI BABYBOXŮ:
·         nabízejí útěk od zodpovědnosti
·         protože usnadňují cestu k odložení dítěte, bude těch odložených dětí stále více
·         jejich propagací se stává normálním děti odkládat
·         děti nadobro ztrácí svoji identitu a minulost
 
CO TVRDÍ ZASTÁNCI BABYBOXŮ:
·         pomáhají zachraňovat životy dětí
·         dětem se okamžitě dostává plná lékařská péče a šance dostat se brzy k adopci
·         právo dětí na život je nadřazené právu znát vlastní identitu
·         je to stále lepší řešení než kontejner nebo dítě pohozené v lese
 ruce miminka
PROČ?
Ženy se stejně jako dříve dostávají do neřešitelných situací, kdy těhotenství je pro ně nepřijatelné.  Babyboxy jsou užitečné a šlechetné, je však třeba se také zamyslet nad tím, proč se ještě dnes dostává spousta matek do finančních a ekonomických potíží, kvůli kterým nejčastěji odkládají svoje děti. Možná by naše společnost měla maminkám a rodinám s dětmi poskytovat větší podporu a stavět děti na její první místo.