Vliv na to, jak se cítíme, má spousta různých faktorů. Mezi ty, které jsou stále jeÅ¡tÄ› nedoceňované a nad nimiž se jen málo lidí zamýšlí, patří nepÅ™irozené záření. To je takové, jehož vznik mají na svÄ›domí umÄ›lé zdroje. Jeho vznik je spojen s nejrůznÄ›jšími elektrickými zařízeními, které moderní doba ve stále vÄ›tší míře pÅ™ináší. Jak se zlepÅ¡uje technická vybavenost, tak přímo úmÄ›rnÄ› narůstá toto Å¡kodlivé záření. Ochrana pÅ™ed elektrosmogem je tedy naprostou nezbytností. Tím, že neutralizujete záření, udÄ›láte to nejlepší pro své zdraví. Chránit můžete zcela snadno celou rodinu a to jak pÅ™ed zářením nízko i vysokofrekvenÄním.

Ohrožení elektrosmogem

Je to nebezpeÄí, které je neviditelné a o to hůř se nám proti nÄ›mu bojuje. Je to nebezpeÄí, které je spojené se spoustou technických vymožeností, jež náš život dÄ›lají příjemnÄ›jším a pohodlnÄ›jším. Å kodlivé záření souvisí s využíváním různých elektrozařízení, kolem nichž vzniká. Je tedy vÅ¡ude a vÅ¡ude na nás působí. Působí negativnÄ› a pozvolna. PÅ™edstavuje tak velké zdravotní riziko. Kdo si ho dostateÄnÄ› uvÄ›domuje, tak se proti nÄ›mu dokáže ubránit. StaÄí ho jednoduÅ¡e neutralizovat a máte po starostech. Ochrana pÅ™ed elektrosmogem s produkty BioProtect je jednoduchá a naprosto úÄinná.