Zeolit má velice zvláštní krystalickou mřížku, která je v přírodě unikátem. Je vytvořena jedinečným seskupením atomů v mřížce tak, že mezi nimi vznikla prázdná místa, která se propojila v mikroskopické kanálky. Je to tedy svým způsobem velmi pórovitá pevná „houba“, jež do svých útrob může pojmout značné množství tekutiny nebo plynu. Tento nerost vznikal již před mnoha miliony lety v období druhohor v důsledku vulkanické činnosti a dnes jeho ložiska nacházíme v mnoha koutech světa. Na našem území však ve velmi omezeném rozsahu, např. v Českém středohoří nebo v podhůří Krušných hor.

čistá voda v bazénu

Jedinečné vlastnosti zeolitu se využívá při filtrování vody, ta proudí skrze drobné kamínky s dutinkami a na jejich vnitřním povrchu se zachytávají různé mechanické nečistoty. To je však jedna ze dvou vlastností tohoto minerálu. Kromě mechanické filtrace totiž dokáže vytěsnit z vody nežádoucí chemikálie, jako je čpavek (amoniak) a dusíkaté látky jakožto vedlejší produkty při slučování s chlórem v případě používání chlorové bazénové chemie. Uvnitř kanálků se nachází ionty sodíku, draslíku a vápníku a ty se s amonnými a dusíkatými ionty vyměňují. Tím vodu obohacují o tyto alkalické kovy. Tolik teorie, a nyní k praxi:

Dokonalá náhrada filtračního písku

Mechanická filtrace a „iontová výměna“ jsou dva hlavní důvody, proč právě zeolit Chlorito může nahradit křemičitý filtrační písek v bazénové filtraci připojené k oběhovému čerpadlu. Zatímco zrnka písku filtrují vodu pouze na svém povrchu zachytáváním nečistot, „zázračný minerál“ to dokáže i uvnitř. Spotřebujete jej menší množství a vydrží pracovat delší dobu. Je navíc velmi levný a tak se dnes velice často uplatňuje právě u venkovních i vnitřních bazénů a vířivek.

hotelový bazén

Lze jej mimo jiné využít i v akváriu, v zahradním jezírku, ale i pro odstraňování zápachu v domácnosti (odpadkové koše), i na zahradě. Můžeme ovšem připomenout i jeho nenahraditelné schopnosti pro vodárenské a meliorační účely, pro úpravu zemního plynu a v lesním hospodářství pro regulaci kyselosti některých zemin.