Nic si nenalhávejme – v této zemi stejně jako snad všude jinde ve světě se kradlo, krade a krást bude. Už dávno tu zdomácněla rčení typu „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“, případně „pilně pracuj a pomalu přikrádej“. Nebo „nebát se a nekrást“, což lidová tvořivost poupravila na „nebát se krást“.
označení lepítky
Pokud má někdo tu možnost, přilepší si i nějakým tím nekalým způsobem. Nejlépe ze státního, protože „to nikoho nebolí“. A oním přilepšením si bylo a určitě i je a bude všemožné krácení daní, tedy toho, co musí být státu povinně odevzdáváno.
Aby tatíček stát (tolik) neplakal, objevil se nakonec. Tedy elektronická evidence tržeb.
podtržená čísla
Podnikatelé prý zkrátka nevykazovali příjmy ve výši údajných až 170 miliard korun a elektronická evidence tržeb měla být tím, co jim v podobném počínání zamezí nebo se o to alespoň maximálně vynasnaží.
Díky EETmá nyní Finanční správa adekvátní nástroje pro získání informací o tom, zda poplatníci vykazují vše tak, jak mají. Údaje o přijaté platbě se totiž vzápětí odešlou do centrálního úložiště finanční správy a tato na oplátku odešle podnikatelům potvrzení s unikátním kódem, jenž se následně musí objevit na účtence, již obdrží zákazníci.
EET už tu tedy máme. Elektronickou evidenci tržeb zavedenou postupně, ve čtyřech etapách.
1) V první fázi museli od 1. prosince 2016 zavést EET všichni hoteliéři a restauratéři, jichž bylo dohromady asi 42000. Během asi dvou měsíců u nich provedla finanční správa více než tři tisícovky kontrol, nalezeno bylo přes tři sta porušených pravidel, za něž následovaly adekvátní sankce. Díky tomuto počinu vzrostly evidované tržby až o sto procent a na ministerstvu financí mohli být spokojeni.
2) Ve druhé fázi se od 1. března 2017 museli přidat další podnikatelé, všichni, kdo něco prodávají a jichž je asi čtvrt milionu.
3) Třetí fáze započala v březnu 2018 a týká se všech ostatních podnikatelů.
4) No a fáze poslední, započatá v červnu 2018, už se týká i všech řemeslníků.
tužka v ruce

A tak se dostali pod ministerskou kontrolu všichni poplatníci daně z příjmů, podnikatelé a živnostníci přijímající platby v hotovosti, platební kartou nebo prostřednictvím stravenek a šeků. Ministerstvo tak ví pomalu o každé koruně, kterou tito přijali, a běda těm, kteří by se pokusili to nějak obejít a šidit.
Protože stát je tu pro všechny a živnostníci s podnikateli nesmí „odklánět“ to, co patří státu. To mohou leda tak politici s onou jejich skvělou imunitou.