Nic si nenalhávejme – v této zemi stejně jako snad všude jinde ve světě se kradlo, krade a krást bude. Už dávno tu zdomácněla rčení typu „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“, případně „pilně pracuj a pomalu přikrádej“. Nebo „nebát se a nekrást“, což lidová tvořivost poupravila na „nebát se krást“.
označení lepítky
Pokud má někdo tu možnost, přilepší si i nějakým tím nekalým způsobem. Nejlépe ze státního, protože „to nikoho nebolí“. A oním přilepšením si bylo a určitě i je a bude všemožné krácení daní, tedy toho, co musí být státu povinně odevzdáváno.
Aby tatíček stát (tolik) neplakal, objevil se nakonec . Tedy elektronická evidence tržeb.
podtržená čísla
Podnikatelé prý zkrátka nevykazovali příjmy ve výši údajných až 170 miliard korun a elektronická evidence tržeb měla být tím, co jim v podobném počínání zamezí nebo se o to alespoň maximálně vynasnaží.
Díky EETmá nyní Finanční správa adekvátní nástroje pro získání informací o tom, zda poplatníci vykazují vše tak, jak mají. Údaje o přijaté platbě se totiž vzápětí odešlou do centrálního úložiště finanční správy a tato na oplátku odešle podnikatelům potvrzení s unikátním kódem, jenž se následně musí objevit na účtence, již obdrží zákazníci.
EET už tu tedy máme. Elektronickou evidenci tržeb zavedenou postupně, ve čtyřech etapách.
1) V první fázi museli od 1. prosince 2016 zavést EET všichni hoteliéři a restauratéři, jichž bylo dohromady asi 42000. Během asi dvou měsíců u nich provedla finanční správa více než tři tisícovky kontrol, nalezeno bylo přes tři sta porušených pravidel, za něž následovaly adekvátní sankce. Díky tomuto počinu vzrostly evidované tržby až o sto procent a na ministerstvu financí mohli být spokojeni.
2) Ve druhé fázi se od 1. března 2017 museli přidat další podnikatelé, všichni, kdo něco prodávají a jichž je asi čtvrt milionu.
3) Třetí fáze započala v březnu 2018 a týká se všech ostatních podnikatelů.
4) No a fáze poslední, započatá v červnu 2018, už se týká i všech řemeslníků.
tužka v ruce

A tak se dostali pod ministerskou kontrolu všichni poplatníci daně z příjmů, podnikatelé a živnostníci přijímající platby v hotovosti, platební kartou nebo prostřednictvím stravenek a šeků. Ministerstvo tak ví pomalu o každé koruně, kterou tito přijali, a běda těm, kteří by se pokusili to nějak obejít a šidit.
Protože stát je tu pro všechny a živnostníci s podnikateli nesmí „odklánět“ to, co patří státu. To mohou leda tak politici s onou jejich skvělou imunitou.